Torpen

Tällstugan Björkhult ett torp i Gammalkils socken, Linköping. Där bodde jag 2012 innan jag flyttade till Ludvika.

 

Nysäter Dänskebo ett torp i Vårdnäs socken, Linköping där bodde jag från 1988 till 2011.